PROJECT

PUBLIEK BESLOTEN Provinciehuizen in Beeld


In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 publiceert Stichting Architectuurfotografie een boek waarin de twaalf Nederlandse provinciehuizen in beeld gebracht worden. Architectuurfotograaf Roos Aldershoff komt al meer dan dertig jaar in gebouwen die grotendeels voor anderen gesloten blijven. Dat is jammer, want vaak zijn deze gebouwen van een adembenemende schoonheid. Dit bracht haar op het idee om de twaalf provinciehuizen en hun statenzalen, stuk voor stuk unieke plekken, tot in detail te fotograferen. Deze foto’s zullen in een publicatie met de titel ‘Publiek Besloten. Provinciehuizen in Beeld’ gebundeld worden en zo een overzicht geven van de Nederlandse statenzalen en provinciehuizen. Bovendien worden de foto’s tentoongesteld in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Deze middelpunten van de regionale democratie worden zo ontsloten voor een groter publiek.

De Provinciale Staten vormen een bijzondere spil tussen landelijk en gemeentelijk bestuur, en zijn vaak gehuisvest in bijzondere gebouwen met uitstraling. In de fotografie en in de tekst van het boek en de tentoonstelling is er niet alleen aandacht voor de geschiedenis van de gebouwen, maar ook voor het hedendaagse gebruik van de provinciehuizen. Hoe voelt het nu om door het gebouw te lopen, of om er te werken? De menselijke maat staat in de tekst en de foto’s centraal. Inmiddels zijn we met de startsubsidie van het Stimuleringsfonds bezig de eerste fase van het project te realiseren. Omdat we het boek al tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 willen publiceren, dienen de fotografie en de tekst al eind 2022 klaar te zijn. We zijn nog bezig met de financiering van het project en hebben diverse fondsen aangeschreven om het te realiseren.

 


Ons project wordt mede mogelijk gemaakt door: