PUBLIEK BESLOTEN Provinciehuizen in Beeld

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 publiceert Stichting Architectuurfotografie een boek waarin de twaalf Nederlandse provinciehuizen in beeld gebracht worden. Architectuurfotograaf Roos Aldershoff komt al meer dan dertig jaar in gebouwen die grotendeels voor anderen gesloten blijven. Dat is jammer, want vaak zijn deze gebouwen van een adembenemende schoonheid. Dit bracht haar op het idee om de twaalf provinciehuizen en hun statenzalen, stuk voor stuk unieke plekken, tot in detail te fotograferen. Deze foto’s zullen in een publicatie met de titel ‘Publiek Besloten. Provinciehuizen in Beeld’ gebundeld worden en zo een overzicht geven van de Nederlandse statenzalen en provinciehuizen. Bovendien worden de foto’s tentoongesteld in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Deze middelpunten van de regionale democratie worden zo ontsloten voor een groter publiek.

De Provinciale Staten vormen een bijzondere spil tussen landelijk en gemeentelijk bestuur, en zijn vaak gehuisvest in bijzondere gebouwen met uitstraling. In de fotografie en in de tekst van het boek en de tentoonstelling is er niet alleen aandacht voor de geschiedenis van de gebouwen, maar ook voor het hedendaagse gebruik van de provinciehuizen. Hoe voelt het nu om door het gebouw te lopen, of om er te werken? De menselijke maat staat in de tekst en de foto’s centraal. Inmiddels zijn we met de startsubsidie van het Stimuleringsfonds bezig de eerste fase van het project te realiseren. Omdat we het boek al tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 willen publiceren, dienen de fotografie en de tekst al eind 2022 klaar te zijn. We zijn nog bezig met de financiering van het project en hebben diverse fondsen aangeschreven om het te realiseren.

Uniek fotoboek ziet het licht:

Publiek Besloten | Provinciehuizen in Beeld.

 

 

De twaalf Nederlandse provinciehuizen worden voor het eerst in de geschiedenis samengebundeld in een boek. Architectuurfotograaf Roos Aldershoff publiceert in maart 2023 tijdensde Provinciale Statenverkiezingen haar boek en laat de bijzondere gebouwen zien van waaruitde provincies bestuurd worden. Ze toont de statenzalen, architectuur en interieurs van deNederlandse provinciehuizen en deelt historische én actuele feiten die een nieuw licht werpenop deze huizen van de democratie.

 

 

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. Maar waar komendie gekozen statenleden eigenlijk terecht? En hoe zien de provinciehuizen er van binnen uit?

 

Architectuurfotograaf Roos Aldershoff komt vaak op plekken die voor anderen totaal onbekendzijn. In het boek ‘Publiek Besloten. Provinciehuizen in Beeld’ neemt ze je mee en laat ze de twaalfNederlandse provinciehuizen van buiten en van binnen zien. In wat voor ruimtes worden belangrijke,democratische beslissingen genomen? Waar overleggen de statenleden, hoe zien hun werkruimteseruit en waar eten ze hun lunch? In wat voor ruimte werkt de Commissaris van de koning eigenlijk?

 

Hart van provinciale democratie

De Nederlandse provincies worden bestuurd vanuit twaalf bijzondere gebouwen met ieder eenunieke statenzaal. Deze provinciehuizen zijn het hart van de provinciale democratie, maar weinigmensen weten hoe ze er van binnen uitzien. De foto’s in dit boek tonen de diversiteit van demonumentale architectuur, interieurs, de kunst én de mensen in de provinciehuizen. Roos Aldershoffvangt in haar fotografie de verschillende sferen van de gebouwen en de mensen die er werken.

 

Architectuurhistoricus Laura Lubbers beschrijft de geschiedenis en stijlkenmerken van de gebouwen.Maar ze kwam in haar research ook achter verrassende, soms schokkende verhalen die veelvertellen over de plek en de mensen.

Ontdek de statenzalen waar belangrijke beslissingen worden genomen. Zie in welke ruimtesCommissarissen van de Koning werken en lees welke geschiedenissen er schuilgaan achter demuren van het provinciehuis.

 

 

Roos Aldershoff is fotograaf. Na haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie vestigde ze zich alszelfstandig architectuurfotograaf. Ze werkte voor veel verschillende opdrachtgevers uit dearchitectuurwereld. Na meer dan dertig jaar werken in opdracht werd het tijd voor een eigen project:‘Publiek Besloten’.

 

Laura Lubbers is historicus. Ze specialiseerde zich in architectuurgeschiedenis in de ResearchMaster aan de Universiteit van Amsterdam. Ze publiceerde eerder artikelen in tijdschriften enmuseumcatalogi over cultuurgeschiedenis en architectuur.

 

afbeelding vCard
LinkedIn logo
facebook logo
Twitter logo
Instagram logo
Logo YouTube